Johnson Matthey is a leading supplier of retrofit diesel emissions control systems for non-road machinery.

Verwisselbaar filtersysteem (DPF-C)


Deze systemen werken volgens hetzelfde principe als het DPFi. Het verschil is dat de elektrische verwarming in een externe regeneratie-eenheid is ondergebracht en niet in de filtereenheid zelf. Dit betekent dat het filterelement uit de machine moet worden gedemonteerd en op een regeneratie-eenheid moet worden geplaatst waar het verwarmd wordt om het roet te verwijderen. 

Voordelen: er is geen beperking voor wat betreft bedrijfstemperatuur of brandstoftype. Machines kunnen blijven werken met een tweede filter terwijl het eerste geregenereerd wordt.

Voorwaarden: vereist actieve regeneratie wanneer het roetfilter vol is. De filtereenheid moet voor regeneratie worden uitgebouwd.


Diesel Particulate Filter DPF-C

(PDF: 0.22Mb)

(PDF: 0.24Mb)

© Johnson Matthey 2016