Johnson Matthey is a leading supplier of retrofit diesel emissions control systems for non-road machinery.

Recycling


Bij recyclinginstallaties worden veel verschillende mobiele machines gebruikt om het afvalmateriaal te behandelen. De machines zijn uitgerust met speciale filtersystemen voor de cabine en roetfilters. De bedrijfscyclus van deze machines kan verschillen afhankelijk van welke materialen bij de installatie worden verwerkt.

De Johnson Matthey’s DPF-systemen, zoals elektrische systemen en CRT®-systemen, kunnen bij wielladers, grondgraafmachines en kranen worden gemonteerd om de fijnstof te verminderen zoals vereist in de plaatselijke voorschriften.


Deze systemen zijn gewoonlijk geschikt voor gebruik bij wielladers, shredders, sorteermachines, houtversnipperaars en multihandlers die in de recycling worden gebruikt. Dit hangt deels af van hoe zwaar de motor belast wordt tijdens normaal bedrijf want dit is van invloed op de uitlaatgastemperatuur die ten minste voor 50% van de tijd boven een bepaald niveau moet liggen zodat deze systemen betrouwbaar geregenereerd kunnen worden.

Een andere factor is de NOx/PM-verhouding in de uitlaatgassen, welke vaak bepaald wordt door het gecertificeerde emissieniveau van de motor. Bij het CCRT®-systeem wordt een filter met katalytische coating en een dieseloxidatiekatalysator (DOC) vóór het filter (zoals bij het CRT®-systeem) gebruikt. Hiermee wordt het werkingsgebied van het filtersysteem verbreed zodat een betrouwbare regeneratie plaatsvindt bij lagere uitlaatgastemperaturen of bij een lagere NOx/PM-verhouding in de uitlaatgassen. Onze deskundigen kunnen u advies geven over welk systeem het meest geschikt is voor uw specifieke toepassing.

Voor meer informatie en het bespreken van uw werkelijke behoeften kunt u Contact met ons opnemen.
 

Case Study: DPFi with electrical regeneration installed on Toyota forklift

(PDF: 0.17Mb)

Diesel Particulate Filter DPF CCRT®

(PDF: 0.26Mb)

(PDF: 0.25Mb)

(PDF: 0.31Mb)

(PDF: 0.24Mb)

Diesel Particulate Filter DPF CRT®

(PDF: 0.28Mb)

(PDF: 0.26Mb)

(PDF: 0.27Mb)

(PDF: 0.24Mb)

DPFi Diesel Particle Filter

(PDF: 0.39Mb)

(PDF: 0.37Mb)

(PDF: 0.3Mb)

© Johnson Matthey 2016