Johnson Matthey is a leading supplier of retrofit diesel emissions control systems for non-road machinery.

Verenigd Koninkrijk


Voorschriften voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Londen

De Best Practice Guidance (gids voor goede praktijken) over de beheersing van stof en emissies bij bouw- en afbraakwerkzaamheden is niet algemeen in de praktijk gebracht en wordt momenteel herzien.

Bij grote bouwprojecten zoals Crossrail wordt verwacht dat het gebruik van roetfilters voor dieselmotoren (DPFs) door de machines op het werkterrein vereist is.

Nadere informatie over voorschriften voor niet voor de weg bestemde mobiele machines in het VK voor nieuwe machines is verkrijgbaar in het Department van Vervoer.

Nuttige informatie over de Gidsen voor Goede Praktijken voor de beheersing van stof en emissies bij bouw- en afbraakwerkzaamheden in Londen is hier beschikbaar.


© Johnson Matthey 2016