Johnson Matthey is a leading supplier of retrofit diesel emissions control systems for non-road machinery.

Nederland


 
Voorschriften voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

DME staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen, hierdoor heeft de werkgever de verplichting maatregelen te nemen om bloodstelling te voorkomen. Dit geldt voor alle omsloten ruimte maar ook voor buiten.

Ga voor nadere informatie naar http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Filters zijn dus verplicht voor zowel weg- als off-road voertuigen wanneer in de nabijheid hiervan (binnen een straal van 5 meter) mensen werken. Bij dergelijke voertuigen moet achteraf een roetfilter worden ingebouwd met een minimale filterefficintie van 70%. 

Ga voor nadere informatie naar http://www.arbeidsinspectie.nl/.

© Johnson Matthey 2016