Johnson Matthey is a leading supplier of retrofit diesel emissions control systems for non-road machinery.

Duitsland


Voorschriften voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS554)

De Technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS) hebben betrekking op de gezondheid op het werk en de veiligheidsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen. De TRGS 554 heeft betrekking op de emissies van dieselmotoren in gesloten ruimten en schrijft voor dat machines met een roetfilter moeten zijn uitgerust.

Voor meer details en informatie over voorschriften voor niet voor de weg bestemde mobiele machines in Duitsland kunt u de volgende site bezoeken:

Bundesanstalt fr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin


www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/de/baumaschinen/partikelfilter.shtml

© Johnson Matthey 2016